KubaM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Oferta współpracy
E-mail Print PDF

Kilkudziesięcioletni dorobek naukowy, zebrane przez ten czas doświadczenia badawcze, profesjonalizm pracowników, a także wyposażenie aparaturowe sprawiają, że Katedra jest w stanie wykonywać prace naukowo-badawcze, projekty, ekspertyzy i usługi w zakresie:

 • szczegółowej analizy fazowej i chemicznej minerałów, substancji mineralnych oraz syntetycznych ciał krystalicznych i amorficznych
 • kompleksowej analizy skał oraz sztucznych ciał wielofazowych, np. żużli i popiołów, wyrobów ceramicznych, gruntów, a także substancji pochodzenia pozaziemskiego (ustalenie jakościowego i ilościowego składu fazowego, chemicznego, granulometrycznego)
 • oceny składu mineralnego, chemicznego i możliwości wykorzystania mineralnych surowców odpadowych
 • określania niektórych właściwości fizycznych i chemicznych minerałów, substancji mineralnych, skał i innych ciał stałych, które decydują o możliwościach ich wykorzystania, np. w przemyśle ceramicznym, inżynierii i ochronie środowiska
 • modyfikacji niektórych fizycznych i/lub chemicznych właściwości minerałów, skał i innych ciał stałych
 • syntezy wybranych minerałów
 • wykrywania obecności i określania zawartości składników szkodliwych w środowisku naturalnym oraz ustalenia warunków ich neutralizacji
 • zastosowania i wykorzystania analityki mineralogiczno-chemicznej w innych dyscyplinach nauki, takich jak archeologia, historia sztuki, medycyna, kryminalistyka
 • badania właściwości fizycznych i chemicznych naturalnych i modyfikowanych sorbentów mineralnych: węglanowych, żelazistych, ilastych, zeolitowych.
 Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

MBA group

MBA_logo

Orogen Dynamics Team

ODT_logo

Szukaj